Skip to main content

Ambulance pro děti a dorost

Lékařka: MUDr. Lenka Böhmová
Sestra: Hana Orságová

Aktuální informace, změny ordinačních hodin:

  • V období  7. – 21.9.2023  lékařka neordinuje, sestra bude přítomna. Během nepřítomnosti zastupuje při akutním onemocnění MUDr. Renáta Poláčková ve vedlejší ordinaci, tel.:  596 785 472.

Kontakty

+420 596 785 471
dvouletky54@seznam.cz
Dvouletky 1211/54, 700 30 Ostrava

Poskytovaná péče

Naše ambulance pro děti a dorost poskytuje péči pro děti od narození do 19 let. Ambulantní péči se věnujeme od roku 1999 a působíme v těchto oblastech

Léčebná a preventivní péče

Povinné a nepovinné očkování

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111, 205, 207, 211, 213

Ceník služeb

nehrazených ze zdravotního pojištění dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb.
Platnost od 9.1.2023

CENÍK VÝKONŮ

nehrazených ze zdravotního pojištění

dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb.

(platnost od 9.1.2023)

Potvrzení – kojení, odklad školní docházky 100 Kč
Posudek ke vzdělávání – jesle, MŠ 150 Kč
Posudek ke vzdělávání – SŠ, VOŠ, učební   

obory, VŠ (1. přihláška)

200 Kč (každá další přihláška 50 Kč)
Posudek zdravotní způsobilosti k

tělovýchově a sportu

150 Kč
Posudek na zotavovací akci – letní tábor,

škola v přírodě, lyžařský kurz apod.

200 Kč (platnost 2 roky)
Administrativní úkon – jiná potvrzení na

vlastní žádost (pro úřady, školu apod.)

150 Kč
Přednostní ošetření (nadstandardní výkon) 300 Kč
Očkování na vlastní žádost (+ cena

vakcíny)

200 – 250 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 200 Kč
Zdravotní průkaz – vydání 250 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 300 Kč
Bodové hodnocení úrazu, bolestné 300 Kč
Vyplnění návrhu na lázně / ozdravný pobyt 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu při odjezdu do

zahraničí

500 Kč
Kopie zdravotní dokumentace na vlastní

žádost

300 – 400 Kč dle časové náročnosti
Výpis ze zdrav. dokumentace pro osobní potřebu pacienta (platba předem) do 5 dnů 250 Kč                                       

do 24 hod. 500 Kč

Vyžádaná návštěva doma 500 Kč
Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání,

brigády) – jen práce v kategorii 1

250 Kč
Řidičský průkaz 500 Kč
Zbrojní průkaz 600 Kč
Aplikace 1 náušnice/ 2 náušnic 150 / 300 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy (záloha 200 Kč) 100 Kč / týden
Svářečský průkaz v rámci školy 200 Kč
Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost 250 Kč
Vyšetření nepojištěného klienta

– komplexní / cílené / kontrolní

1000 / 700 / 400 Kč
Fotokopie lékařského nálezu v ordinaci

lékaře

5 Kč / 1 stránka A4

Kontakt

Máte nějaké otázky ohledně zdravotní péče nebo očkování? Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.

Ordinace

Dvouletky 1211/54, 700 30 Ostrava
+420 596 785 471
dvouletky54@seznam.cz

Fakturační údaje

MUDr. Daniela Pniaková s.r.o.
IČO: 06132871
Sídlo: Dvouletky 1211/54, 700 30 Ostrava
Jednatel společnosti – Bc. Jan Pniak
Email management: daniela.pniak@centrum.cz